Opłaty

Składki członkowskie obowiązujące od 04.09.2023 r.

Płatności jednorazowe składka członkowska miesięczna 180 zł,

Płatności jednorazowe składka członkowska miesięczna dla rodzeństwa 320 zł,

Pojedynczy trening 30 zł,

Opłata postojowa wakacje lipiec/sierpień 50% opłaty miesięcznej w przypadku braku udziału w treningach.

Każdy trenujący ma obowiązek regulowania opłat w nieprzekraczalnym terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca.

 

Baner Toruń Miastem Sportu